Wiskundecongres 2017: Uitnodigingsbrief


MENU
Uitnodigingsbrief | Programma 25 mei 2017 | Inschrijvingsformulier | Congreswebsite www.themathconf2017.be

Geachte collega’s, beste VVWL-leden,

Het gebeurt niet elk jaar dat 3 verenigingen samen een wiskunde-conferentie organiseren. Binnenkort op 25, 26 en 27 mei is het zover, in een samenwerking van de VVWL (Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars), de BMS (het Belgisch Wiskundig Genootschap/Belgian Mathematical Society) en de SBPM (de Société Belge des Professeurs de Mathématique). Het is stellig een unieke gelegenheid om kennis te maken met (de leden van) beide andere verenigingen.

De agenda van de eerste dag, verzorgd door VVWL, vind je op de ommezijde. Ik vestig jullie aandacht op de avondactiviteit MATHSJAM, die plaats heeft in Taverne Greenwich (in Belle Epoque-stijl), waar ooit de Belgische kunstschilder René Magritte (1898-1967) ging schaken. Voor VVWL-congresgangers heb ik een aangename verrassing: zij zullen het avondmaal (met 2 dranken) volledig terugbetaald krijgen. De modaliteiten (zoals inschrijving, keuze van de menu, prijs, enz.) voor dat avondmaal worden u begin mei gemaild.

De Conferentie zal zowel educatief-professioneel als verkennend-prikkelend boeiend zijn en dus zeker niet te missen. Deelnemen kan, dankzij de onontbeerlijke steun van de Vlaamse Regering, aan democratische prijzen – te weten € 30 voor één dag en € 50 voor de drie dagen, waarin zelfs de broodjes-middagmalen en dranken tijdens de pauzes inbegrepen zijn. Studenten betalen slechts de helft van het inschrijvingsbedrag! Inschrijven kan vanaf nu tot uiterlijk 1 mei op onze website www.vvwl.be of op de speciale conferentiesite themathconf2017.be, waar je overigens de volledige driedaagse agenda kan vinden.

Het onderbezet bestuur heeft hemel en aarde bewogen om van De Conferentie een succes te maken. Jullie kunnen jullie waardering het best laten blijken door in grote getale naar De Conferentie te komen. Breng gerust een jonge (of oudere) collega mee - al dan niet VVWLlid. Het is immers absoluut noodzakelijk dat er veel actieve leden bijkomen, om te kunnen blijven voortbestaan en aldus de toekomst van de VVWL veilig te stellen. Na bijna 40 jaar deel uit te maken van het bestuur is dat mijn vurigste wens…

Het ganse VVWL-bestuur hoopt dat De Wiskunde-Conferentie de start zal zijn van een hernieuwde en actievere VVWL.

Ik wens jullie allen nog een opperbeste voortzetting van de paasvakantie toe en hopelijk tot in Brussel!

Arthur Schoeters
Voorzitter VVWL